< Tornar a totes les notícies

Conreant l'esforç constant.


Aconseguir orientar un equip cap a l'èxit passa indiscutiblement per potenciar una cultura constant d'esforç. En aquest article, explorarem cinc passos clau per fonamentar el rendiment sostingut dels equips.

1. Lideratge amb disciplina i consistència:

Una bona activitat és el que en diem “La setmana d'enfocament”. Desafia el teu equip a establir metes setmanals. Així, fomentaràs la disciplina i la consistència.

Beneficis: Augment en l'eficiència, millora en la gestió del temps i enfortiment del teu lideratge en ser el model per seguir.

2. Fomentar la millora contínua:

Aquí us proposem la "Hora de Mestratge". Organitza sessions regulars on es comparteixin habilitats clau i fomenta un ambient d'aprenentatge continu.

Beneficis: Desenvolupament dun equip més competent, increment de la creativitat.

3. Desenvolupar la resiliència a l'equip:

És l'hora de recrear situacions amb dificultat amb el "Simulacre de Desafiaments", crea'ls reptes difícils. Aquesta activitat enforteix la resiliència exposant l'equip a escenaris desafiadors que han de superar plegats.

Beneficis: Capacitat millorada per liderar durant moments difícils, presa de decisions més efectiva sota pressió i consolidació de la confiança de lequip.

4. Establir metes clares i compartides:

Fixar metes inassolibles pot ser un error i greu, ensenya el teu equip a fixar metes assolibles, clares i acceptades per la majoria, òssia que tots i totes comparteixin aquestes mateixes metes. Una bona pràctica pot ser el taller d'objectius comuns.

Organitza una reunió o taller on es defineixin entre tots i tots els objectius col·lectius per alinear i motivar l'equip cap a un propòsit compartit.

Beneficis: Major cohesió de l'equip, facilitació de la delegació efectiva i lideratge centrat en resultats tangibles.

5. Inspirar passió i motivació intrínseca:

Organitzar sessions del tipus "Històries Inspiradores" fomenta la connexió emocional compartint anècdotes motivadores sobre allò que inspira a les i els integrants de l'equip.

Beneficis: Creació d´un ambient d´equip positiu i inspirador

Vibliotec