< Tornar a totes les notícies

La importància de l'estratègia en l'esport


La importància de l'estratègia en l'esport per a aconseguir objectius.

L'estratègia és un component clau! en l'èxit esportiu.

Des del nivell amateur fins al professional, els/lasdeportistas i els equips que són capaços de prioritzar el seu temps per a dissenyar i aplicar una estratègia efectiva tenen una major probabilitat d'aconseguir els seus objectius. Ja sigui que es tracti de guanyar un campionat, batre un rècord personal o simplement millorar el rendiment, una estratègia ben dissenyada marcarà la diferència. Tristament aquesta mentalitat no abunda el necessari.

Per què és important l'estratègia?

L'estratègia és important perquè li dona direcció i enfocament a un/una esportista o equip.

Permet que es concentrin en les seves fortaleses i minimitzin les seves febleses. També ajuda a preveure possibles obstacles i a planejar maneres de superar-los. Una estratègia efectiva pot augmentar la confiança de els/lasdeportistas i els equips, la qual cosa al seu torn pot millorar el seu rendiment.

Com s'hauria de dissenyar i aplicar l'estratègia?

El primer pas en la creació d'una estratègia efectiva és establir objectius clars i assolibles. Això pot incloure objectius a llarg termini, com guanyar un campionat, i objectius a curt termini, com millorar un aspecte específic del rendiment. Una vegada que s'han establert els objectius, és important analitzar les fortaleses i febleses del/la esportista o equip. Això pot incloure una avaluació de la tècnica, la tàctica, la forma física, la mentalitat, recursos disponibles, etc.

Una vegada que s'han identificat les fortaleses i febleses, es poden dissenyar estratègies específiques per a millorar el rendiment. Per exemple, un equip de futbol que rendeix molt bé a nivell de creació i construcció del joc però que li costa anotar gols, hauria de centrar els seus esforços a dissenyar una estratègia centrada en millorar la finalització. Sona obvi, veritat?

L'aplicació de l'estratègia també és crucial. Els/lasdeportistas i els equips han de treballar de manera constant i enfocada en la seva estratègia perquè sigui efectiva. Una batalla per a res fàcil en el dia a dia. Però es pot aconseguir establint una metodologia de treball constant basada a incloure pràctiques específiques, anàlisis de vídeo i treball amb entrenadors i companys d'equip.

Destaquem per a acabar que és important ser flexibles i estar disposats a ajustar l'estratègia si no està funcionant.

Vibliotec