CURS D'ANALISTA ESPORTIU: Creació d'informes esportius

Un curso de Jordi Rams i Marta Rams

Què aprendràs en aquest curs

En aquest curs aprendràs a com obtenir i organitzar les dades, com trobar i interpretar una dada i com expressar una dada.

Finalment es mostressin diferents tipus d'informes a mode exemple.

Descripció del curs

És un curs de caràcter introductori en l'àrea de creació d'informes esportius com a via de comunicació de dades. El curs comença oferint una visió general del concepte informe i els seus punts clau de redacció.

És fonamental que comprengueu els seus continguts amb profunditat i aconseguiu desenvolupar les competències corresponents per a un bon funcionament futur de la vostra trajectòria professional.

A partir d'aquí el curs es divideix en tres grans blocs: Com obtenir i organitzar les dades, com trobar i interpretar una dada i com expressar una dada.

Finalment es mostraran diferents tipus d'informes a mode exemple.

Remarcar que és un curs pensat per a la interacció constant, així que deixem les portes obertes a possibles propostes o inquietuds relacionades amb el temari que puguin enriquir els continguts.

Per a qui és aquest curs?

Professionals de l'esport.

Per a analistes de rendiment.

Interessats a buscar l'eficiència en la redacció d'informes.

Requisits

Per a participar en aquest curs és imprescindible tenir un programari de full de càlcul, com per exemple Excel (que és amb el qual es treballés durant el curs). També, és aconsellable (no imprescindible) tenir coneixement de softwares de vídeo anàlisi.

24,90 €