CURS DE MEDIACIÓ: Cultura de la pau en l'esport, la mediació de conflictes.

Un curso de Andrés Barrientos i Marina Caireta

Què aprendràs en aquest curs

  • Comprendre què és la cultura de pau i la seva aplicació en l'àmbit esportiu.
  • Explorar els diferents tipus de violència (directa, estructural i cultural) i com transformar-los.
  • Aprendre a gestionar el conflicte com una oportunitat de canvi i creixement personal i grupal.
  • Desenvolupar habilitats de lideratge i gestió d'equips basades en la pau i el diàleg.

Descripció del curs

El curs es centra en el desenvolupament d'habilitats i estratègies per a la gestió de conflictes i la promoció de la convivència pacífica en entorns grupals. A través de sis unitats estructurades en una piràmide d'intervenció, s'aborden diferents aspectes clau:

  1. Acords Bàsics i Prevenció: S'estableixen els fonaments inicials per a la convivència pacífica, centrats en la prevenció de conflictes mitjançant acords clars i la promoció de la cohesió grupal.
  2. Transformació de Conflictes: S'introdueixen tècniques i eines per a la resolució constructiva de conflictes, fomentant el diàleg i l'empatia com a mètodes principals.
  3. Creació de Normes per Consens: S'explora el procés de creació de normes consensuades dins del grup, destacant la legitimitat i el nivell d'adhesió que aquestes normes obtenen quan es creen de manera participativa.
  4. Diferenciació entre Càstigs i Conseqüències: S'analitza la diferència entre aplicar càstigs i establir conseqüències per als comportaments, destacant com les conseqüències promouen la responsabilitat personal i l'aprenentatge significatiu.
  5. Classificació de Faltes i Establiment de Conseqüències: Detallant la importància de classificar les faltes segons la seva gravetat i aplicar conseqüències proporcionals, garantint coherència i fermesa en l'aplicació de normes.
  6. Construcció de Marc Normatiu Restauratiu: S'acaba amb la metodologia per construir un marc normatiu restauratiu, que inclou la identificació de patrons disruptius, la creació participativa de normes i l'aplicació de rituals que reforcin el compromís amb les normes establertes.

En resum, el curs proporciona un enfocament integral des de la prevenció fins a la resolució activa i la gestió de conflictes, utilitzant eines que reforcen la cohesió grupal i promouen una cultura de pau i responsabilitat personal.

Per a qui és aquest curs?

Dirigit a entrenadors esportius, professors d'educació física i qualsevol persona involucrada en la gestió d'equips esportius interessada en promoure una cultura de pau i resoldre conflictes de manera constructiva.

Requisits

No hi ha cap requisit específic.

S'espera que els participants tinguin experiència o interès en l'àmbit esportiu i en la gestió d'equips.

29,90 €