< Tornar a totes les notícies

“El debat tàctic” un exercici per a fer créixer al teu equip.

Compartim un exercici que us recomanem per a fomentar la comunicació entre els vostres/as esportistes, millorar la presa de decisions col·lectives i també el pensament crític.

És un exercici que ens meravella perquè és aplicable tant a esportistes amateurs com professionals, en formació o en competició, i encara que sembli que és per a esports col·lectius, també es pot practicar en esports individuals.

La meravella també radica en el fet que es practica fora del terreny de joc i això ho converteix en una pràctica ideal en dies que ens és impossible entrenar (mal temps, etc.) o en concentracions tipus stage, reunió d'equip, etc..

Us detallem l'exercici a continuació:

Exercici: "El debat tàctic"

Objectiu: Fomentar la comunicació, el pensament crític i la presa de decisions col·lectives.

Materials:

• Pissarra.• Retolador.• Llista de situacions tàctiques.• Opcional: Si disposes de projector és ideal usar imatges de vídeo.

Passos:

1. Preparació: Abans de la sessió, selecciona diverses situacions tàctiques específiques que hagin ocorregut en partits anteriors o que siguin rellevants per a l'estil de joc de l'equip.o Divideix als jugadors/as en grups petits.

2. Presentació de situacions: Mostra cada situació tàctica seleccionada en la pissarra o en una pantalla (projecció de vídeo).o Descriu breument la situació i les seves possibles implicacions tàctiques.

3. Debat en grups: Assigna a cada grup una situació tàctica per a debatre.o Els jugadors/as han de discutir i arribar a un consens sobre com abordarien aquesta situació específica, tenint en compte diferents estratègies i punts de vista.

4. Preparació d'arguments: Dona a cada grup temps per a preparar els seus arguments principals.o Fomenta la recerca i l'anàlisi tàctica per a recolzar els seus punts de vista.

5. Debat enfront de l'equip: Convida a cada grup a presentar els seus arguments enfront de l'equip.o Després de cada presentació, permet que altres jugadors/as que facin preguntes i expressin les seves opinions.

6. Conclusió i síntesi: Facilita una discussió general després de totes les presentacions.o Destaca els punts clau, les similituds i diferències entre els enfocaments proposats.

7. Jurado i vencedor : El staff tècnic ha d'actuar com a jurat i valorar la presentació de cada grup amb l'objectiu de proclamar un grup ganadoro El staff tècnic proclama al vencedor i els motius pels quals ha guanyat respecte als altres grups.

8. Premi al vencedor: És recomanable establir per endavant un premi per al grup vencedor, per a incrementar el compromís i la competitivitat en l'exercici. o Recomanem que el premi guardi un vincle estret amb alguns dels valors que es vulguin treballar en l'equip, per exemple atorgant un privilegi temporal a l'equip guanyador. Un exemple d'aquesta mena de privilegis podria ser que l'equip guanyador queda alliberat de recollir pilotes o material durant la pròxima sessió d'entrenament.

Aquest exercici no sols ajuda a desenvolupar habilitats de debat, sinó que també fomenta la comprensió tàctica, l'empatia i el respecte cap a les opinions dels altres. A més, contribueix a enfortir la cohesió de l'equip en treballar junts per a trobar solucions tàctiques. I, molt probablement també enriquirà al staff tècnic perquè us sorprendran moltes de les solucions que els vostres jugadors/as aportaran. Creixerem tots i totes.

Vibliotec