Josep Campos Rius

Llicenciat en educació física, entrenador nacional de tennis i Doctor en ciències de l'activitat física i l'esport. Professor de grau i també de diversos postgraus i màsters universitaris de tennis, entrenament i de formació de professorat d'educació física en diferents universitats. El teu professor Josep, també és membre expert en I-Coach, de la Federació Internacional de Tennis i va ser membre del comitè nacional de docència de la Real Federació Espanyola de tennis. També va dedicar 10 anys de la seva vida professional com a director de l'àrea de docència i recerca de la Federació Catalana de Tennis. Avui també és Vibliotecker.

foto de Josep Campos Rius

Cursos impartits

Iniciacion

CURS D'INICIACIÓ ESPORTIVA: Aspectes clau de la iniciació a l'esport.

Un curs de Josep Campos Rius

Doctor en ciències de l'esport i l'activitat física.