< Tornar a totes les notícies

El joc de valors

El joc dels valors: esport en el s.XXI


Comparteixo una breu reflexió sobre entrenar per a la vida en el s.XXI.

En aquesta era digital i de "jo primer", els entrenadors/as hauríem d'anar més enllà de simplement ensenyar el desenvolupament del joc. Som guies i constructors de caràcter en un món que demanda més que habilitats físiques o destreses tecnicotàctiques.

Desafiaments digitals i el rol de l'entrenador/a les

xarxes socials pressionen, l'individualisme predomina, i les generacions joves sucumbeixen a això. Aquí entrem els entrenadors/as. No sols estem entrenant per al pròxim partit, sinó per a la vida. Som un dels actors més útils per a donar resposta a la pressió de les pantalles i a la cerca interminable de la individualitat. Podem influenciar molt positivament.

Valors que ressonen: Adaptabilitat i honestedat digital

Els valors es renoven. L'adaptabilitat, ara és clau, l'honestedat digital hauria de ser la nova regla. Els entrenadors/as estem forjant persones, que moltes d'elles es convertiran en líders de la nostra societat i que no sols hauran de saber anotar gols, sinó que també hauran d'entendre l'empatia, la diversitat, la resiliència, i un llarg etcètera.

El seu compromís amb l'esport, ja sigui en el lúdic (esport com a diversió) , en el preparatiu (entrenament) o en la competició ens obre la porta a esculpir en ells i elles (esportistes) tots aquests valors clau, que molt probablement no són tan accessibles de treballar en altres entorns com el familiar o l'escolar.

Reclamem l'esport com forja d'herois i heroïnes ètics.

El s.XXI no espera atletes solament. Exigeix que els futurs i futures líders de la nostra societat es converteixin en herois i heroïnes ètics, i els entrenadors/as podem ser un dels artífexs principals en aquesta labor formativa. Hem de comprendre que estem construint no sols equips guanyadors, sinó individus que enfrontaran el futur, i per al bé de la nostra societat l'haurien de saber fer amb l'ètica i la valentia necessàries.

Per a concloure, entrenar a esportistes no es redueix al rendiment en el camp; En el s.XXI l'esport es converteix més que mai en el joc dels valors. Els entrenadors/as hem d'acceptar el lideratge a l'hora de formar no sols atletes sinó herois i heroïnes ètics per a construir una societat que necessitarà molt més que victòries en el marcador.

Xavi Guilà